Saturday, May 21, 2011


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA AKAN KEKAL SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA YANG MEMPERKASAKAN ALIRAN TEKNIKAL. SOKONGAN BANYAK PIHAK TERMASUK PERSATUAN BEKAS PELAJAR SMTM ( ALTIMA ) LEBIH MEYAKINKAN BAHAWA PENDIDIKAN TEKNIKAL MASIH RELEVAN DAN BERUPAYA MELAHIRKAN BAKAL-BAKAL TEKNOKRAT YANG BERJAYA. SMTM PERLU BERHADAPAN DENGAN CABARAN-CABARAN BAGI MERIALISASIKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, SECARA MENYELURUH. TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA MENJADI INSPIRASI DAN DORONGAN BAGI SMTM MENJALANI TRANSFORMASI.

SIAPA YANG PERLU TRANSFORM ?
1. PENTADBIR SEKOLAH
2. GURU-GURU
3. STAF SOKONGAN
4. PELAJAR
5. PEKERJA SWASTA

APA YANG PERLU TRANSFORM ?
1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA...
2. PENGURUSAN KEMUDAHAN FIZIKAL...
3. PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH...
4. PENGURUSAN KECEMERLANGAN....
5. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN,..
6. KESUNGGUHAN DAN TANGGUNGJAWAB...
7. KOMUNIKASI..
8. KESETIAAN.

BAGAIMANA HENDAK TRANSFORM ?
1. MEMAHAMI DASAR KERAJAAN.
2. MENENTUKAN KPI
3. MENGENALPASTI STRATEGI BERKESAN
4. SENTIASA MUHASABAH.
5. MEMANTAPKAN KERJA SEPASUKAN.

SEMUA DI ATAS ADALAH PANDANGAN PERIBADI MUNGKIN ADA KEKURANGANYA..

No comments: