Sunday, July 3, 2011

LARIAN 1M 1S 1MALAYSIA


Tanggal 2 Julai 2011 mencipta sejarah KPM di mana setiap sekolah di Malaysia samada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah telah menganjurkan larian serentak pada awal pagi tersebut. Antara objektif adalah untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa KPM amat serios dalam melaksanakan dasar 1 murid 1 sukan. KPM mahukan setiap pelajar sihat fizikal kerana ia pemangkin kepada kecerdasan fikiran. Di SMTM lebih dari 600 warga sekolah terdiri daripada warga pelajar, warga kerja dan termasuk pekerja kontrak pembersihan telah melibatkan diri dalam program ini. Di peringkat kebangsaan telah mencipta Malaysia Book of Records (MBR) kerana berjaya melaksanakan larian serentak teramai iaitu melebehi 4.1 juta. Di SMTM, program larian 1M 1S 1Malaysia sejauh 1.8 km telah dilaksanakan dengan jayanya. Saya mengucapkan tahniah dan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya kepada Unit Kokurikulum SMTM yang telah merancang dengan rapi sehingga program telah dapat dilaksanakan dengan jayanya, terima kasih juga kepada pihak PIBG yang telah memberi sumbangan jamuan ringan.

No comments: