Saturday, July 16, 2011

SMTM KE ARAH SBT

Pengurusan SMTM memberi lebih fokus kepada program-program peningkatan akademik bagi memastikan prestasi akademik meningkat dan seterusnya dapat dilihat lonjakan kejayaan nya dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Justeru, pelajar perlu mempunyai minat untuk belajar dan mendisiplinkan diri dalam setiap program dan aktiviti yang dilaksanakan. Pengurusan masa semasa berada di asrama dan ketika bercuti di rumah perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Ketika pelajar di asrama pengurusan masa dipantau oleh para waden dan ketika pelajar di rumah sewajarnya para penjaga memberi perhatian. Untuk memupuk budaya belajar memerlukan usaha yang gigih dan pengorbanan semua pihak. Kita percaya dan amat yakin sekiranya budaya ini telah dapat diterap kemudian diiringi dengan doa, kejayaan tetap akan menjelma pada pelajar-pelajar. Pihak sekolah merancang berbagai kaedah dan melaksanakan program-program ke arah membudayakan belajar di kalangan pelajar-pelajar SMTM. Dalam konteks ini, pelajar dikelompokan mengikut aras prestasi akademik mereka agar objektif dalam setiap program tercapai. Beberapa program peningkatan akademik telah dirancang dan mula dilaksanakan. Bermulanya sesi persekolahan tahun ini program tuisyen malam telah dilaksanakan dan akan berakhir pada bulan Oktober, program ini mendapat kerjasama dan sokongan kuat daripada PIBG. Bagi program mengikut kelompok SMTM melaksanakan program Halus (harapan lulus) bagi mereka yang belum pernah lulus dalam mana-mana mata pelajaran, program Berlian dan GPMS adalah untuk kelompok Elit bagi pencapaian straight A's. Program Guru Muda Al-Biruni bagi mencetus rasa tanggungjawab membantu rakan sebaya. Program Mentor-Mantee untuk membimbing dan mendekati pelajar agar sentiasa peka dengan prestasi akademik. Tahun ini juga pihak pengurusan mengadakan program kerja rumah semasa cuti panjang bagi mengisi masa cuti, program ini perlu pemantauan penjaga di rumah. Pendek kata pelajar sentiasa dibekalkan tugas bagi memastikan mereka tidak lekang dari belajar. Sekiranya semua program ini dihayati dan dilihat secara positif oleh guru-guru, para pelajar dan penjaga, insyaalah kejayaan menunggu kita. SMTM ke arah Sekolah Berprestasi Tinggi.

No comments: